En çaresiz anda okunacak dua, Sıkıntı veren insandan kurtulmak için dua, Takıntılı düşüncelerden kurtulmak için dua, Dert sıkıntı gideren mucizevi dua, Ruhu rahatlatan dualar, Parasal sıkıntıdan kurtulmak için dua, Borçtan kurtulma duası, Peygamberimizin sıkıntı duaları, bütün sıkıntıları gideren dua, Korkulan bir şeyin olmaması için dua, En etkili sıkıntıdan kurtulma duası, Sekine Duası ders sıkıntı gideren mucizevi dua, Evdeki sıkıntıyı giderecek dua, Esma-ül hüsna'da darda kalınca okunacak dua, Korku ve sıkıntı duası, En etkili sıkıntıdan kurtulma duası, Korku ve vesvese için okunacak dua, Evde korkmamak için dua, Korku duası, Endişe ve kaygı için okunacak dua, Korku için okunacak dua ve ayetler, Selamete erme duası, Selamet duası, Selamete çıkmak için esma-ül Hüsna, Hidayet için dua, Peygamberimizin Hidayet duası, Kurtuluşa ermek için okunacak dua, Dert sıkıntı gideren mucizevi dua, Kader'in güzelleşmesi için dua, Kaderi değiştiren dua, Kaderi değiştiren sırlı dualar, Kaderi değiştiren Esma, Dua ile Kader değişir mi, Sadaka kaderi değiştirir mi, Dua kaderi değiştirir hadisi, Bilinmeyen güçlü dualar, Olağanüstü sırlı dualar, Tılsımlı ve sırlı dualar, En tesirli sırlı dualar, Denenmiş tılsımlı dualar, Zenginlik tılsımı, Sırlı hikmetli dualar,
En çaresiz anda okunacak dua, Sıkıntı veren insandan kurtulmak için dua, Takıntılı düşüncelerden kurtulmak için dua, Dert sıkıntı gideren mucizevi dua, Ruhu rahatlatan dualar, Parasal sıkıntıdan kurtulmak için dua, Borçtan kurtulma duası, Peygamberimizin sıkıntı duaları, bütün sıkıntıları gideren dua, Korkulan bir şeyin olmaması için dua, En etkili sıkıntıdan kurtulma duası, Sekine Duası ders sıkıntı gideren mucizevi dua, Evdeki sıkıntıyı giderecek dua, Esma-ül hüsna’da darda kalınca okunacak dua, Korku ve sıkıntı duası, En etkili sıkıntıdan kurtulma duası, Korku ve vesvese için okunacak dua, Evde korkmamak için dua, Korku duası, Endişe ve kaygı için okunacak dua, Korku için okunacak dua ve ayetler, Selamete erme duası, Selamet duası, Selamete çıkmak için esma-ül Hüsna, Hidayet için dua, Peygamberimizin Hidayet duası, Kurtuluşa ermek için okunacak dua, Dert sıkıntı gideren mucizevi dua, Kader’in güzelleşmesi için dua, Kaderi değiştiren dua, Kaderi değiştiren sırlı dualar, Kaderi değiştiren Esma, Dua ile Kader değişir mi, Sadaka kaderi değiştirir mi, Dua kaderi değiştirir hadisi, Bilinmeyen güçlü dualar, Olağanüstü sırlı dualar, Tılsımlı ve sırlı dualar, En tesirli sırlı dualar, Denenmiş tılsımlı dualar, Zenginlik tılsımı, Sırlı hikmetli dualar,

Maddi Manevi Sıkıntılardan Kurtulmak için Dua

0 Shares
0
0
0

El Fettah یا فتاح :esmasi, Ya Fettah الفتاح :El-Fettah şeklinde 100 kere okunacak.
Anlamı: Kullarına hayır ve güzellik kapılarını açan, imkânlar yaratarak lütufta bulunan ve sıkıntılarını gideren O’dur!
یا سلام :esmasi, Ya Selâm السلام :Es-Selâm şeklinde 100 kere okunacak.
Anlamı: “Gözetip koruyan, selâmet veren, emniyete kavuşturan, mutlak ve yegâne güç sahibi O’dur.

7’şer kere okunacak ayetler:
بسم الله الرّحمن الرّجيم ( وأشرقت الأرض بنور ربها)
“Ve eşrekatil ardu bi nûri rabbihâ..” (39/Zümer, 69)
“Yeryüzü, Rabbinin nûru ile aydınlanır..”
بسم الله الرحمن الرجيم ( ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا
إنك على كل شيء قدير
“…rabbena etmim lena nurena vagfir lena, inneke ala kulli şey’in kadir (66/Tahrim,8)
“Rabbimiz! Nurumuzu arttır eksiltme ve bizi bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter.”

7 Kere okunacak dua:
لاإله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك لذنبي
وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ
هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
“Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke, Allâhümme ve bihamdike, esteğfiruke lizenbî ve es’elüke rahmeteke. Allâhümme zidnî ‘ilmen ve lâ tüziğ kalbî ba’de iz hedeytenî ve heb lî min ledünke rahmeten inneke entel vehhâb.”
“Allah’ım! Seni her türlü noksan sifatlardan tenzih ve hamdinle tesbih ederim. Senden başka ilah olmadığına kesinlikle şehadet ederim. Senden bağışlanmamı diler ve sana tevbe ederim. Allah’ım! İlmimi artır, beni doğru yola eriştirdikten sonra kalbimi saptırma, bana tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, vehhab olan (lütfu bol olan) yalnız sensin.” (Ebû Dâvud, Edeb, 5061)

7 kere okunacak dua:
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي شمعی
نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقی نورا
وتختى نُورًا وامامي نورا وخلفى نورا واجعل لي نورا
“Allahummec’al fî kalbî nûran ve fî basarî nuran ve fî sem’î nûran ve an yemînî nûran ve an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran vec’allî nûrân.”
“Allah’ım! Kalbime büyük bir nûr ver; gözüme bir nûr, kulağıma bir nûr ver; sağıma bir nûr, soluma bir nûr ver; üstüme bir nûr, altıma bir nûr ver; önüme bir nûr, arkama bir nûr ver; bana büyük bir nûr ihsân eyle!” (Buhârî, Deavât, 9)

21 kere okunacak zikir:
سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب
“Sübhâne rabbiyel aliyyil a’lel vehhâb.”
“Yüce, ulu ve lütufkâr olan (karşılıksız bolca veren) Rabbimi tesbih ederim.”

 

21 kere okunacak dua:
اللهم إني أسألك من فضلك و رحمتك،
فإنه لا يملكها إلا أنت
“Allahümme inni eselüke min fadlike ve rahmetike fe innehü la yemliküha illa ente.
“Allahım! Senin lütfundan ve rahmetinden dilerim. Çünkü ona ancak Sen sahipsin.” (Müslim, el-Camiu’s Sahih,1/114)

El-Fettâh ismiyle dua:
Ey El-Fettâh olan Rabbimiz! Kullarına hayır kapılarını açarak onların sıkıntılarını gideren sensin. Lütfunla bize bu dünyada ve ahiret yurdunda göz aydınlığı olacak hayır ve güzellik kapılarını aç, önümüzdeki bütün engelleri kaldır, sıkıntılarımızdan ferahlığa eriştir. AMÎN!

Es-Selâm ismiyle dua:
Ey Es-Selâm olan Rabbimiz! Kullarını dünyada ve ahirette gözetip koruyan, onlara selâmet veren, selâmetin kaynağı olan mutlak ve yegâne güç sahibi sensin. Bizi bu dünyada ve ahiret yurdunda selamete erişen ve diğer mümin kardeşlerimizin elimizden ve dilimizden selamette olduğu, selam ahlakıyla ahlaklanmış kullarından eyle. Bizi maddi ve manevi bütün sıkıntılardan selamete eriştir. Bizlere tertemiz bir hayat yaşamayı ve mübarek kabul ettiğin, selam verdiğin, seçkin kıldığın kullarından olmayı nasip eyle. AMÎN!

 

0 Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You May Also Like

Avusturya Güvenilir Medyumlar

Avusturya Güvenilir Medyumlar Gurbette yaşayan özellikle Avusturya’da ki Türk kardeşlerimizden gelen yoğun telefonlar üzerine en çok şikayet edilen…
Resimle Aşık Etme Büyüsü

Resimle Aşık Etme Büyüsü

Resimle Aşık Etme Büyüsü ve Çeşitleri Nedir? Resimle Aşık Etme Büyüsü Nasıl Uygulanır? gibi sorulara en doğru ve…

Bağlama Büyüsü Yapan Medyum

Bağlama Büyüsü Yapan Medyum Bağlılık, iki sevgilinin veya karı ve kocanın birbirine duyabileceği en güçlü hislerden birisidir. Eğer…