Havas ilmi uzmanı medyum sedat hoca

Havas ilminde cumaretesi gecesinden başlar ve havas ilmi hocaları havas ilmini gerçekleştir pazar günü.

Saat 1: Güneş saatidir bunda muhabbet   vekabul, müluk ve hükkamın nezdine girmek için havass okumak veya  yazmak muvafık ve yeni elbise giymek münasibdir.

Saat 2:  Zühreye mahsus olan bu saat mezmumdur  onda hiçbir şey yapmamalıdır en iyi medyum hocalar aşk büyüsü , bağlanma büyüsü, eski sevgiliyi geri döndürme büyüsü vs. zühreye mahsus olan bu saatte yapılmasını tavsiye etmez.

Saat 3: Utarit saati olup bunda yola gitmek iyidir. Kalpleri celp ve muhabbet ve buna benzer havas okunması ve yazılması için muvakfıktır.

Saat 4: Ay saatidir. Bunda bir şey alıp satmak iyi değildir, hiçbir şeye yaramaz zenginlik büyüsü, kazanç büyüsü, ticaret ile ilgili büyüler bu saatte yapılmaz.

Saat 5: Zühale mahsus bir saat olup ayrılık ilka-yı buğuz ve adavet ve buna benzer şeyler münasib bir saattir.

Saat 6:  Müşteriye mensup olup bunda meliklerde ve hakimlerden ve divan erbabından havetlerin talebi muvafıktır.

Saat 7: Merih saati olduğundan nahıstır. Onda hiçbir şey yapılmaz.

Saat 8:  Şemse mensup ve saiddir her bir husus için muvafıktır olduğundan onda herbir  hacetin için çalış.

 Saat 9: Zührenin vakti olup celbi nas ve kalpleri meylettirmek için okuyup yazmak muvafıktır.

Saat 10:  Utarite mahsustur. İyi ve mesut bir saat olup her şeye salihtir, herşey yapılabilir.

Saat 11: Kamere mensup olup güzel bir saat olduğundan onda tılsım, vefk ve nüsha yazmak daha iyidir.

Saat 12: Zühalin saati olduğu için müthiş nahıosdır ve ancak zararlı şeyler yapmaktan başka birşeye yaramaz olduğundan bunda her işten sakınılmalıdır.

 

Medyum, medyum havas ilmi, medyum tavsiye,medyum siteleri, medyum hoca,

Bir önceki yazımız olan Medyum sedat hoca ile havas ilmi tesbih-i şerifin azmeti duası başlıklı makalemizde havas hoca, Havas ilmi ve havas ilmi bilen hoca hakkında bilgiler verilmektedir.